SEKRETAR SHTETËROR

Adnan Ejup i lindur në vitin 12.08.1984 – Shkup

Arsimimi

Shkollën fillore e ka mbaruar në “TEFEJUZ” në gjuhën turke, nga viti 1991-99,

Shkollën e mesme e ka mbaruar në “CVETAN DIMOV” në gjuhën maqedone, nga viti 1999-2003,

Universitetin e ka mbaruar në “Shën Kirili dhe Metodi”, Fakulteti Filozofik – Histori e përgjithshme (Profesor i historisë) nga viti 2003-08,

Studimet e ciklit të II-të master i ka përfunduar në “Turizëm dhe Menaxhment” – Resurse njerëzore.

Përvojë pune 

Punësimi i parë në vitin 2009-12 , në Sekretariatin për zbatimin e Marrëveshjes së Ohrit,

Në vitin 2012 i punësuar në Ministrinë e Punëve të Brendshme (MPB) – Punë administrative,

Nga data 25.01.2021 i punësuar në Sektorin e azilit (Këshilltar i lartë),

Nga data 23.06.2022 deri më 21.07.2022 asistent shef i Departamentit për bashkëpunim ndërkombëtar,

Nga data 22.07.2022 Sekretar Shtetëror.

Angazhime tjera:

Në vitin 2012-të, në Universitetin “Turizëm dhe Menaxhment”, ka dhënë provimin për guidë turistike për (grupet) në gjuhën shqipe dhe turke.

Kontakt: adnan.ejup@mpsoz.gov.mk