KONTAKT

 

Adresa: Filipi i Dytë i Maqedonisë nr. 11
Tel: për kontakt 023114397 –  023221008
Email: press@mpsoz.gov.mk – cabinet@mpsoz.gov.mk

Kontakt person për kërkesat për informata me karakter publik

Lirika Fejzullahu – Udhëheqëse e njësisë për marrëdhënie me publikun dhe organizimin e pres konferencave

Mob: 076/ 445 918
Email:lirika.fejzullahu@mpsoz.gov.mk