Këtë vit, këngën e alfabetit e sjellim ndryshe, në bashkëpunim me Tunën.