.

KONTAKT

Adresa: Filipi i Dytë i Maqedonisë nr. 11

Tel: për kontakt 023114397 –  023221008

Email: press@mpsoz.gov.mk

cabinet@mpsoz.gov.mk

Kontakt person për kërkesat për informata me karakter publik

Lirika Fejzullahu – Këshilltare

Email: lirika.fejzullahu@mpsoz.gov.mk